سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید کشتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسه دانشگاه سیستان و بلوچستان
حاجی کریمی – استادیار گروه زمین‌ شناسی دانشگاه ایلام
غلامرضا لشگری پور – دانشیار گروه زمین‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در ایجاد مناطق کارستی و توسعه منابع آبی موجود در آن، عوامل متعددی تأثیرگذار می‌باشند که از جمله این عوامل می‌توان به نقش عوامل ساختاری نظیر گسل‌ها، درز و شکاف ها، عوامل سنگ شناس بی‌مانند نه سازنده منطقه و عوامل توپوگرافی همچون شیست و ارتفاع منطقه اشاره کرد. در این تحقیق سعی بر آن است که وسیله عوامل ساختاری و عوامل توپوگرافی در فراوانی و برون زده چشمه‌های محدود تاقدیس به کوه بیرگ در استان سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی قرار گیرد در این راستا از توانایی‌های سنجش از دور و GIS نیز به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که چشمه‌ها در شیب‌های کم (۹-۰ درجه) در فواصل نزدیک شکستگی‌ها (۲۰۰ – ۰ متری) و در جایی که تراکم طول شکستگی‌ها بالاست ( ۷-۳ ) رهنمود بیشتری دارند. علاوه بر آن نفوذپذیری سال زن‌ها و ارتفاع منطقه (۱٬۳۰۰ – ۱٬۱۰۰ متری) نیز از عوامل تعیین کننده و برون زده چشمه‌ها می‌باشند.