سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا تقدسی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله به کمک سرعت سنجی دوپلری لیزری شعله در آرایش " پراکندگی به جلو " و تحلیل داده های به دست آمده سرعت خطی سوختن برای گاز بوتان ونیز استرس های رینولدز شعله، اندازه گیری شده است . مشعل مورد استفاده در این آزمایش مدلی تغییر یافته از مشعل بونزناست به گونه ای که ترکیب استوکیومتری لازم را فراهم آورده و نیز عمل تزریق ( Seeding) ذرات پودر محلول نمک طعام در آب، در گاز را امکان پذیر نماید . همچنین در این آزمایش سعی شده تا با تغییر دادن برخی شرایط آزمایشگاهی مثل نسبت هم ارزی سوخت – هوا و نیز دما، تاثیر آنها بر سرعت سوختن مورد بررسی قرارگیرید . نتایج به دست آمده با توجه به داده های موجود و ملحوظ نمودن شرایط خاص آزمایشگاهی رضایت بخش و مورد انتظار است .