سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
ملیحه آرامون – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

چیدمان سیستم تولید سلولی که بر اساس مفهوم تکنولوژی گروهی استوار است در دهه های اخیر به عنوان روشی کارا ومؤثر برای افزایش بهروری در یک کارخانه شناخته شده است. طراحی سیستم تولید سلولی شامل تشکیل سلول، چیدمان تسهیلات و زمانبندی قطعات می باشد. مسئله طراحی چیدمان کمتر مورد توجه محققان قرار کرفته است. در این مقاله، یک مدل ریاضی برای حل مسئله چیدمان در یک سیستم تولید سلولی ارائه شده است که هدف آن حداقل کردن کل هزینه های درون و بین سلولی می باشد. از آن جایی که مسائل سیستم تولید سلولی جزو مسائل NP-hard می باشند، الگوریتم ممتیکی با استفاده از رویکردی جدید در انتخاب جواب ها و استفاده از جستجوی محلی برای رهایی از دام بهینه موضعی طراحی شده است. برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی تعدادی مثال حل شده است و در انتها نتایج محاسباتی ارائه شده است.