سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی تقوایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات مورد بحث از ابتدای شروع به کار معدن مس سرچشمه تاکنون، اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی تغلیظ می باشد. وجود اختلافات معنی دار عیاری میان معدن و تغلیظ و نوسانات شدید عیاری در خوراک مصرفی تغلیظ، از عوامل مؤثر بر کاهش بازیابی و بهره وری کارخانه پرعیارکنی می باشند. در این مقاله با به کارگیری ابزارهای آماری و زمین آماری روشی جهت تعیین نوسانات دقیق عیاری خوراک مصرفی کارخانه پرعیارکنی ارائه شده است تا با استفاده از نتایج آن، امکان مقایسه این نوسانات با نوسانات پیش بینی شده خاک ارسالی معدن به صورت شیفتی و روزانه و همچنین شناسایی خطاهای مراحل مختلف نمونه برداری فراهم گردد. همچنین با شناسایی پارامترهای موثر در واریانس نوسانات و تعیین حد مجاز آنها، پیشنهاداتی جهت کاهش نوسانات عیاری و مدنظر قرار دادن آنها در برنامه ریزی روزانه تا حد امکان ارائه گردید. در نهایت پیشنهاد شد، در صورتی که از ۱۰۰ روز متوالی ۹۵ مورد عیار خوراک کارخانه تغلیظ در محدوده اطمینان عیار اجرایی معدن قرار گیرد، جهت کاهش موثر هزینه ها و افزایش بهره وری و بازیابی کارخانه تغلیظ، از آن تاریخ به بعد نمونه گیری از خوراک کارخانه تغلیظ صورت نگرفته و عیار اجرایی معدن در محاسبات متالورژی تغلیظ لحاظ گردد