سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه ارومیه – گروه برق
محمدنقی آذرمنش – دانشیار – دانشگاه ارومیه -گروه برق
عبدالعلی عبدیپور – دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده برق
ماهرخ غنی شایسته – استادیار -دانشگاه ارومیه – گروه برق

چکیده:

چکیده : در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی سه عنصر غیرخطی مدار معادل سیگنال بزرگ یک ترانزیستور HEMT ، یعنی منبع جریان درین – سورس، خازن گیت – سورس و
خازن گیت – درین شبیه سازی و مدل سازی شده است . نتایجبدست آمده از این مدل در مقایسه با مدل تجربی Curtice3عملکرد قابل قبول این مدل را نشان می دهد . شبکه عصبی به
کار رفته از نوع MLP بوده و حداکثر خطای مجاز برای آموزش شبکه ۱۰۰ / ۰ در نظر گرفته شدهاست .