سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
وحید عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
فرامرز فقیهی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و
الهه مشتاقی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق، مرکز تحقیقات فشار قوی و

چکیده:

روند رو به گسترش سیستم های دیجیتالی و مخابراتی از یک سو و تاکید جوامع جهانی، به ویژه حامیان حقوق بشر بر سلامت انسان ها در محیط کار از سوی دیگر، اهمیت مساله سازگاری الکترومغناطیسی را بیش از پیش به رخ می کشد . در این راستا، تحقیق پیرامون سازگاری الکترومغناطیسی در پست های فشار قوی که گستره وسیعی از میدان های الکتریکی و مغناطیسی را در بر می گیرد، مهم جلوه می نماید . از سه مبحث اساسی ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( منبع، محیط انتقال و قربانی ) شناخت منابع مغناطیسی و توزیع میدان آن ها مورد تاکید قرار گرفته است . شبیه سازی مبتنی بر المان محدود با نرم افزار ANSYS مبنای کار بوده است . مطالعه حاضر قسمتی از پست ۲۳۰kV/63kV مشتمل بر ترانسفورماتور قدرت و شینه ها مد نظر قرار گرفته شده و به عنوان دو منبع مغناطیسی تولید کننده میدان های نا خواسته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . سپس در راستای تبیین اثر ناخواسته این میدان ها، به عنوان یک مطالعه موردی حریم سلامتی اپراتور پست با توجه به فاصله اپراتور از تجهیزات تحلیل شده است