سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد نعمتیان – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه شش سیگما به عنوان روشی شناخته می شود که دارای اصولی نیرومند و ابزارهای آماری توانا برای کشف علل ریشه ای به منظورحذف ضایعات و کاهش تغییرات است. از سوی دیگر با به کارگیری تولید ناب در پی بهبود سریع جریان ارز شافزا و حذف اتلافاتدر سازمان هستیم. ترکیب دو متدولوژی شش سیگما و تولید ناب، سازمان را قادر خواهد ساخت تا از روشی قدرتمند سود برد که هم دارای ابزارهایی کاربردی برای جمع آوری داده ها و حل مشکلات است و هم توانایی تسریع در بهبود فرآیند را دارد