سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه محسنی – کاشناس ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از چالش های علمی حاضر استفاده از آبهای غیر متعارف مانند آبهای شور و فاضلاب برای بهره بردداری های مختلف می باشد. یکی از جدیدترین سیستم های نمک زدایی و تصفیه ممبراین ها می باشند. فیلتر ممبراین همانطور که از نامش مشحص است، فرآیندی است که در آن یک ممبراین به عنوان یک سد برای عبور گزینشی یک یا چند عنصر، استفاده می شود. یک حلال، شامل دو یاچند ترکیب، که وردی (تغذیه) خوانده می شود در طول ممبراین جاری می شود به واسطه نیروی محرک، یعنی فشار کاربردی، مولکول های مختلف حلال و حل شونده از ممبراین نشت می کنند، در حقیقت مولکول ها و دیگرذرات بسته به ساختمان ممبرن به مقادیر متفاوت دفع شده یا تمرکز پیدا می کنند که در اصطلاح جریان غلیظ گفته می شود. مسلما این فرایند نیز مانند بسیاری از سیستم های رایج تصفیه برای عملکرد مناسب نیازمند شرایط مناسب می باشد.
همچنین این سیستم ها در مقایسه با سیستم های رایج دارای فواید و مضراتی می باشند، دراین مقاله به بررسی فرایند تصفیه و ممبراین ها، شرایط کارکرد ، فواید و مضرات آنها پرداخته شده است.