سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده معصومه مرادی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدایران
محمدمسعود ثناگر – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدایران
علی سعیدی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدایران
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

با توجه به سهم قابل توجه روشنایی معابر در پیک بار و اهمیت کاهش تلفات به عنوان بخشی از هزینه های عمده شرکت های توزیع ،همچنین مشکلات تامین انرژی و لزوم افزایش صرفه جویی ها در صنعت برق ، شرکت توزیع نیروی برق مشهد تصمیم به اجرای تکنیک مهندسی ارزش برای بهینه سازی روشنایی معابر گرفت . تیم پروژه نسبت به اقدام و پس از تدوین تحلیل کارکرد و ترسیم نمودار FAST معیارهای ارزش (با الویت کاهش مصرف انرژی و پیک سایی ) نسبت به ایده پردازی اقدام نمود .پس از ارزیابی ایده ها، پیشنهادات برگزیده از لحاظ اهداف ، تغییرات هزینه ای ، مزایا و مع ایب با وضع موجود مقایسه گردیدند . در پایان با ترکیب پیشنهادات برتر در قالب یکی از سناریوها به عنوان بهترین از نظر ارتقاء کارکرد پروژه انتخاب شد که در این مقاله ارائه خواهد شد.