سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش غفوری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ملاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
لیلا جعفری – کارشناسی ارشد صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی کمال آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی از e-commerce و موضوعات مربوط به آن می پردازد. سپس جایگاه فعلیe-commerce در زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد.از آنجا که اهداف و جهت گیری های سازمان و تامین کنندگان می تواند با هم در تقابل باشد، لذا تصمیم گیری صحیح مستلزم داشتن استراتژی مناسب به همراه فاکتورهای تصمیم گیری می باشد.
هدف این مقاله ارائه فاکتورهای مختلف و چارچوبی برای تصمیم گیری در محیطی است که تعدادی تامین کننده در یک بستر کسب و کار الکترونیکی فعالیت می کنند.
با توجه به پیچیدگی های این مسئله انتخاب یک نرم افزار مناسب با توجه به نیازمندیهای داخلی و خارجی برای کل زنجیره تامین می تواند مفید باشد.
در این خصوص از تکنیک هایی استفاده شده که هر دو معیار کیفی و کمی را دربر می گیرد. چارچوب ارایه شده این مدل متشکل از مدلAHP و نیز برنامه ریزی آرمانی است.