سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کراجی، – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک
پرویز پروین – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک ، دانشگاه امیرکبیر
خسرو معدنی پور – دانشگاه امیرکبیر، گروه پژوهشی فناوری فوتونیک
سیده زهرا شورشینی – دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک

چکیده:

با استفاده از روش طیف سنجی LIBS می توان سنگ کلیه و بافت را بطور هم زمان و با دقت بالا در حین تابش سوئیچ Q لیزر یاگ از یکدیگر تشخیص داد. بدین منظور از سنگ کلیه واقعی Calculi) و مدل معادل بافت PC ) استفاده گردید.حضور یا عدم حضور قله های یونی مشخصه کلسیم۳۹۶٫۸nmnm 396.8 و nm)در طیف ،LIBS ملاک تشخیص سنگ از بافت خواهد بود. ضمن طراحی تشخیص گرLIBS مورفولوژی تخریب سنگ به کمک پروفیلمتر قلمی و میکروسکوپ SEM , و AFM بررسی کرده ولبه برآمده تخریب ناشی از فرایند کندگی پلاسمایی القایی شناسایی و روشی عملی برای تعیین مرز گسیختگی نوری (Photodisruption) ارائه گردید.