سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میسمی –
ابوالفضل زرنگاریان –
حسین رزاقی زاده –

چکیده:

برگشت پساب شستشوی معکوس صافی ها یکی از مشکلات عدیده ای است که در بهره برداری از سیستم های تصفیه همراه با فیلتراسیون آب بروز می نماید. با برگشت پساب تجمیع آلودگی هایی نظیر انواع کیستهای مختلف، TOC، کدورت رخ داده و در اثر کلر زنی موادی نظیر تری هالو متانها تولید می شوند لذا با اتخاذ تدابیری می توان در سالهای پر بارش با مدیریت صحیح این پساب را به بیرون تصفیه خانه آب هدایت نمود و جهت آبیاری زمین های کشاورزی و جنگلی استفاده کرد.
اهمیت این پساب و مدیریت آن در تهران که با مشکلات زیادی در امر دفع روان آب های سطحی روبرو است دو چندان می کند و لذا در این تحقیق به تاثیرات برگشت پساب بر فرایند تصفیه پرداخته و لزوم دفع پساب را در زمان های پر بارش نشان می دهیم. و بعد از آن امکان سنجی گزینه های مختلف را جهت استفاده از این آب بررسی کرده و گزینه برتر را معرفی می نماییم.