سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
نرگس محسنی دهکلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مهرنوش ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:
در چند سال اخیر بحث استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ارگانهای دولتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و مقالات متعدد بهبررسی بودجه ریزی عملیاتی در ارگانهای دولتی و شهرداری پرداخته شده است در این مقاله ضمن بیان مزایای بودجه ریزی واستفادهمطلوب از داراییها، به بررسی بودجه ریزی عملیاتی و چگونگی تاثیر بر درآمد وهزینه شهرداری پرداخته است و نشان می دهد بامحاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده می توان از اتلاف منابع بودجه پیش بینی شده جلوگیری نموده و با شناسایی دقیق داراییهای شهرداری از آن جهت تامین مالی استفاده نماییم.