سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ارغوانی – شرکت توزیع نیروی برق مرکز تهران

چکیده:

استراتژی خصوصی سازی صنعت برق در طی یک دهه گذشته بخاطر نداشتن راه کارهای مناسب جهت خروج از بحران مالکیت با شکست رو به رو بوده است . با راه اندازی بورس کالای برق و ایجاد تمایز بی ن صنعت برق و کالای برق می توان مال کیت خصوصی بر کالای برق را ایجاد و آن را بسوی صنعت برق گسترش داد . ایجاد بورس کالای برق مقدمه و پیش نیاز فعال شدن بازار بورس سهام برق است و از این طریق دولت خواهد توانست مالکیت و مدیریت صنعت برق را به بخش خصوصی منتقل و خو د را از تصدی گری آن رها سازد