سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن شکیب – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

استراتژی خصوصی صنعت برق درطی یک دهه گذشته به خاطر نداشتن راهکارهای مناسب جهت خروج ازبحران مالکیت با شکست روبروبوده است .باراه اندازی بورس کالای برق و ایجاد تمایزبین صنعت برق و کالای برق میتوان مالکیت خصوصی برکالای برق راایجادو آن رابه سوی صنعت برق گسترش داد.ایجادبورس کالای برق مقدمه و پیش نیازفعال شدن بازاربورس سهام برق است و ازاین طریق دولت خواهد توانست مالکیت و مدیریت صنعت برق را به بخش خصوصی منتقل و خودراازتصدی گری آن رها سازد.