سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسینعلی یوسفی –
عبدالرحیم پرورش –
محمدعلی یوسفی –
مرضیه وحید دستجردی –

چکیده:

بوستان ها (پارکها) و فضای سبز علاوه بر اصلاح منظر شهری به عنوان یکی از عناصر طبیعی نقش اساسی در بهداشت محیط شهری، مکانهای مسکونی و سلامتی شهروندان دارند. به همین دلیل باید براساس مطالعات همه جانبه براساس شاخص های محیطی و معیارهای فرهنگی طراحی و از نظر وسعت و امکانات با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی استاندارد شود و با نیازهای افراد مختلف اجتماع سازگار باشد. هدف این مطالعه نیز بررسی ویژگیهای بوستان سالم است. روش: پژوهش توصیفی و ا سنادر در دو مرحله شامل مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه، در تعداد ۲۰ پارک شهر اصفهان انجام و نتایج با روش توزیع فراوانی توصیف گردید. نتایج: یافته ها نشانگر در ۶۰ درصد موارد عدم رعایت بهداشت محیط پارک شامل وجود آب آشامیدنی، نصب علامت هشداردهنده آب غیرقابل آشامیدن، سرویس بهداشتی، نظافت عمومی، تمیز بودن محیط بوفه و مکان پایخوری، دفع فاضلاب، سطل زباله، جاله ها و ناهمواریهای نامشخص، کنترل آلدگی خاک و بوی آزار دهنده کمپوست، آبیاری نامناسب، عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز محیط بوستان، ۶۰ درصد عدم رعایت اصول بهداشت، ایمنی و آنتروپومتری در طراحی وسایل تفریحی و رفاهی موجود در پارکها، ۵۰ درصد عدم توجه به گروههای استفاده کننده از پارک می باشد. بحث و نتیجه گیری: ویژگیهای بوستانسالم برای ارتقای فرهنگ جامعه و همچنین رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در طراحی پارکها و فضای سبز و براساس استاندارد ارائه شده است تا بتوان ساختاری مناسب برای جلوگیری از عوارض آلودگی صوتی، آلودگی هوا بوجود آورد، سبب ایجاد محیط مناسب تفریحی برای همه بویژه برای کودکان متناسب با وضعیت جسمانی و توانائیهای آنان و کاهش یا پیشگیری از حوادث بالقوه شود.