مقاله بوطيقاي قصه هاي رمزي در غزليات شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بوطيقاي قصه هاي رمزي در غزليات شمس
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت پردازي
مقاله مولانا
مقاله غزليات شمس
مقاله رمز
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولانا در غزل نيز قصه پردازي کرده است. اين قصه ها داراي انواع گوناگوني هستند. بخشي از اين قصه ها مربوط به احوال، مکاشفات و مشاهدات عرفاني مولاناست. ازاين رو اين نوع قصه ها به صورت رمزي و در هاله اي از ابهام و رازگونگي شناور هستند و ماهيتي رمزي دارند. اين قصه ها داراي يک ساختار کلي و واحد به صورت يکابرقصه هستند. شناخت اين ساختار راهي است براي تحليل ساختار ذهني مولانا، در اين ساختار کلي (ابر قصه) ابتدا با ورود يکي از اشخاص اصلي قصه (عاشق يا معشوق) در جايي، شکل مي گيرند و به دنبال آن بين عاشق و معشوق ديدار و ملاقات روي مي دهد. به دنبال ديدار و ملاقات يکي از چهار کنش يا عمل زيربنايي شراب نوشي، ديدن احوال شگفت و غيره منتظره، گفتگو و دردمندي و علاج و درمان درد مي آيد. هر کدام از اين کنش ها به نوبه خود نتايج و پيامدهايي به دنبال دارند که پس از ذکر آنها قصه به پايان مي رسد. نمودار کلي اين قصه ها به اين صورت است:
نتيجه و پيامد، يکي ازاعمال زيربنايي چهارگانه ديدار و ملاقات، ورود
۱- شراب نوشي ۲- ديدن احوال شگفت ۳- گفتگو ۴- دردمندي و علاج درد
اين ساختار در واقع بيانگر اشتياق و آرزوي مولانا براي ديدار و ملاقات شمس به عنوان نمودي از ذات حق و در نهايت اتصال و اتحاد مولانا با منشا و مبدا عالم هستي است.