مقاله بومشناسي سازمانها و نقد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بومشناسي سازمانها و نقد آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومشناسي سازمان
مقاله رقابت سازماني
مقاله بقاي سازمان
مقاله انطباق سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسي و نقد نظريه بومشناسي سازمانهاست. اين نظريه مي كوشد نحوه تاثير شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در وفور و تنوع نسبي سازمانها تبيين كند، و تغيير تركيب سازمانها را در طول زمان نشان دهد. اين نظريه برخي از مفاهيم كانوني و، به ويژه، منطق بنيادي خود را از علوم طبيعي مي گيرد و چنين فرض مي كند كه محيط سازمان مي تواند از ميان گروهي ازسازمانهاي رقيب، آنهايي را كه نيازهاي محيط را به بهترين نحو برآورده مي سازند، براي ادامه حيات انتخاب كند. فايده بومشناسي سازمانها اين است كه محققان را از جهت گيري فوق عقلاني يا خوشبينانه افراطي در مورد طرز كار سازمانها برحذر مي دارد. اما، هدفمندي سازمانها و افراد، نقش روابط قدرت فردي و گروهي در پيامدهاي سازماني، و اهميت فعاليتهاي هماهنگ را در كاهش عدم اطمينان محيطي ناديده مي گيرد.