سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی – کارشناس ارشد کشتی سازی، سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری دریایی
موعود نیک فرجام – کارشناس ارشد معماری کشتی، سازه

چکیده:

در گذشته نوعی فرم بدنه برای شناورهای تندرو پیشنهاد شده بود که ً اصطلاحا به آن HYSUCAT می گفتند . اخیر اً با تغییر نیازمندی های ایجاد شده در صنایع دریایی در عرصه تجاری، ورزشی و نظامی، این فرم بدنه مجدد اً مورد توجه قرار گرفته است . این تحقیق به منظور امکان سنجی، طراحی و نصب هیدروفویل بر روی یک فروند شناور کاتاماران و ثبت رفتار آن قبل و پس از نصب هیدروفویل انجام شده است . با توجه ب ه این که تکنولوژی طراحی HYSUCAT ، به دلیل حساسیت های زیاد ناشی از نصب هیدروفویل روی شناورهای تندرو در سرعت های زیاد و نیز عدم دسترسی محققین داخلی به امکانات تست مدل تاکنون در کشور موجود نبوده است، اجرای این تحقیق برای اولین بار در کشور راه را برای بهره گیری صنایع داخلی از یک شناور با فرم بدنه مدرن گشوده است . به دلیل عدم دسترسی به امکانات تست مدل، نتایج حاصل از طراحی و نصب هیدروفویل بر روی یک شناور کاتاماران با طول کلی ۶۱ متر از طریق تست در دریا و در شرایط مختلف امواج انجام شده است . تست های مذکور در طول ۶ ماه از سال و در شرایط مختلف آب و هوایی و در دریای آرام و مواج با موفقیت انجام شد .