مقاله بويهيان و زياريان: روايتي نويافته از کتاب التاجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۲۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بويهيان و زياريان: روايتي نويافته از کتاب التاجي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تواريخ دودماني
مقاله کتاب التاجي
مقاله آل بويه
مقاله مشروعيت بويهيان
مقاله زوال بويهيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم بيكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش مهمي از آگاهي موجود درباره دو سلسله ايراني آل بويه و آل زيار ماخوذ از تاريخ دودماني بويهيان موسوم به کتاب التاجي في اخبار الدولة الديلمية اثر معروف ابو اسحاق الصابي (د ح ۳۸۱ ﻫ.) است که نسخه اي از آن در دست نيست، اما منقولاتي از آن را در آثار متاخرتر مي توان يافت. تلخيصي از کتاب التاجي به خامه مجدالدين ابوالفتح فضل الله بن عبدالحميد الکرماني (د ح ۶۲۰ ﻫ.) نيز موجود است که در شرح او بر اليميني، موسوم به جوامع الِفقَر و لوامع الفِکَر، آمده است. اين خلاصه تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. مقاله حاضر بر آن است با ارایه متن ويرايش شده تلخيص الکرماني و توضيح محتواي آن، منشا دروني سقوط آل بويه را روشن تر سازد. بررسي خلاصه کتاب التاجي نشان مي دهد که مشروعيت حکومت بويهيان و توجيه سياست هاي عضدالدوله قدرتمندترين حاکم بويهي (د ۳۷۲ ﻫ.) در قبال خاندانش ملاحظات اصلي در تاريخ دودماني بودند که صابي مجبور به نوشتن آن شد.