مقاله بيان ژنهاي كيتيناز (nag1 و ech42) در قارچ Trichoderma atroviride در برهمكنش با باكتري Pseudomonas fluorescens که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۳۳۰ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: بيان ژنهاي كيتيناز (nag1 و ech42) در قارچ Trichoderma atroviride در برهمكنش با باكتري Pseudomonas fluorescens
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيان ژن
مقاله کيتيناز
مقاله ژنهاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي تهراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بكارگيري مخلوطي از چند عامل بيوكنترل، به عنوان راهكاري براي افزايش ميزان كارآيي كنترل، ممكن است اثرات مثبت يا منفي در بيان ژنهاي بيوكنترلي اين عوامل داشته باشد. در اين تحقيق، اثر چندين جدايه باكتريPseudomonas fluorescens  در بيان ژن هاي nag1 و ech42 قارچ Trichoderma atroviride استرين P1 با استفاده از سيستم بيان ژن گزارشگر گلوكز اكسيداز، نشان داد كه برهم كنش بين T. atroviride و P. fluorescens باعث كاهش بيان ژن ech42 درT. atroviride  مي گردد. كاهش بيان ژن در حضور جدايه هاي باكتريايي اعم از (۲,۴- diacetylphloroglocinol) DAPG+  يا DAPG مشاهده شد. اين نشان مي دهد كه DAPG نقشي در اين كاهش بيان ژن ech42 در  T. atroviride ندارد. برعكس، بيان ژن nag1 در تعامل با جدايه هاي DAPG+ افزايش نشان داد، ولي در حضور جدايه هاي DAPG تغيير معني داري در بيان اين ژن مشاهده نشد. ميزان رشد ميسليومي T. atroviride در تعامل با باكتري ها كاهش پيدا كرد. كاهش رشد در حضور جدايه هاي DAPG+ در مقايسه با جدايه هاي DAPG، بيشتر بود كه نشان دهنده نقش احتمالي آنتي بيوتيك DAPG در كاهش رشد قارچ مي باشد. بطور خلاصه، اين نتايج نشان داد كه برهمكنش اختصاصي بين آنتاگونيستهاي مورد مطالعه، مي تواند در بيان ژنهاي مهم بيوكنترلي آنها تاثيرگذار باشد.