مقاله بيان ژن آنزيم اوژنول- O -تيل ترانسفراز و ارتباط آن با اجزا اسانس در مراحل مختلف رشد ريحان (Ocimum basilicum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بيان ژن آنزيم اوژنول- O -تيل ترانسفراز و ارتباط آن با اجزا اسانس در مراحل مختلف رشد ريحان (Ocimum basilicum)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريحان
مقاله فنيل پروپانوئيدها
مقاله اوژنول – O -متيل ترانسفراز
مقاله Semi – quantitative RT – PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تحصيلي ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريحان (Ocimum basilicum L.) گياهي از تيره نعناع است که به عنوان يک گياه دارويي در طب سنتي ايران مورد استفاده قرار گرفته است. اسانس ريحان سرشار از ترکيبات فنيل پروپانوئيدي است و در درمان بيماريهايي چون سردرد، اسهال، سرفه، انگلهاي روده و ناراحتيهاي کليه داراي اهميت مي باشد. آنزيم اوژنول- O –متيل ترانسفراز(EOMT)  يک آنزيم کليدي در مسير ساخته شدن فنيل پروپانوئيدها است که با انجام عمل متيلاسيون، اوژنول را به متيل اوژنول تبديل مي کند. متيل اوژنول از ترکيبات اصلي فنيل پروپانوئيدها در اسانس ريحان است. در اين تحقيق، ميزان ترکيبات فنيل پروپانوئيدي و بيان ژن آنزيم EOMT در مراحل مختلف رشد ريحان بررسي شده است. پس از کاشت و رشد ريحان، گياهان در ۵ مرحله از رشد شامل گياهچه، ۱۰ برگي،۵۰  برگي، قبل از گل دهي و گل دهي برداشت شدند. ترکيبات فنيل پروپانوئيدي به وسيله کروماتوگرافي گازي طيف نگار جرمي (GC/MS)  شناسايي و سطح بيان ژن آن نيز با روش semi – quantitative RT – PCR بررسي شد. نتايج نشان داد که ترکيب شيميايي اسانس ريحان در طي دوره رشد رويشي و زايشي متغير بود و ميزان بيان ژن EOMT نيز در طي مراحل مختلف تفاوت داشت. با توجه به تغييرات ايجاد شده در ميزان فنيل پروپانوئيدها مي توان بخشي از اين تغييرات را ناشي از تغيير در سطح بيان ژن آنزيم EOMT در نظر گرفت.