مقاله بيماري آلزايمر: معضل پزشکي در قرن بيست و يکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بيماري آلزايمر: معضل پزشکي در قرن بيست و يکم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله دمانس
مقاله دژنراسيون عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آلزايمر يکي از شايعترين علل از دست دادن عملکرد ذهني مي باشد که به صورت کلي به عنوان “دمانس ” شناخته مي شوند. بيماري آلزايمر تقريبا ۲ درصد (۵/۶ ميليون نفر) را در کشورهاي توسعه يافته در گير مي کند و مسبب مرگ بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال در آمريکا مي باشد. بيماري آلزايمر معمولا بين دهه هاي ششم و نهم رخ مي دهد و روند تخريبي آن شامل اختلال تدريجي حافظه، قضاوت و مهارت هاي زباني بعلاوه تغييرات رفتاري مي باشد. بيوپسي ميکروسکوپيک نشاندهنده آتروفي کورتيکال به همراه بزرگ شدن بطن هاي مغزي مي باشد. اين تظاهرات باليني ، دژنراسيون عصبي را در کورتکس مغز ، مخصوصا در کورتکس تمپوروپاريتال و هيپوکمپ منعکس مي کنند. ناهنجاري هاي پاتولوژيکي بيماري آلزايمر شامل رسوب دو پروتئين رشته اي مي باشد. اين دو نوع پروتئين شامل پروتئين هاي بتا آميلوئيد و پروتئين هاي تائو مي باشند. پروتئين هاي بتا آميلوئيد داراي آپوليپوپروتئين E مي باشند که در خارج نورون ها قرار دارند و پروتئين هاي تائو از ميکروتوبولهايي مشتق مي شوند که در داخل نورون ها قرار دارند. بيماري آلزايمر نورون هاي کولينرژيک اوليه را تحت تاثير قرار مي دهد بنابراين درمان به وسيله داروهاي مخصوصي انجام مي شود که کاهش استيل کولين در سيناپس ها را مهار مي کنند. درمانهاي جديد تنها علایم شناختي را درمان مي کنند نه بيماري اصلي را. چندين سطر از اين تحقيق، نتايج علمي اميد بخشي را ارایه مي کنند. همچنين، راهکارهاي جديد براي مهار کردن فرآيند هاي مولکولي که منجر به اين بيماري مي شوند مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر اين بسياري از پزشکان در حال کشف راه هاي جديد براي درمان بيماري آلزايمر مي باشند که از جمله آنها مي توان به رژيم غذايي مناسب به همراه تمرينات ذهني و جسمي به عنوان روش هاي جلوگيري کننده اشاره کرد.