مقاله بيماري ليشمانيوز احشايي در استان مازندران و مروري بر وضعيت كنوني آن در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۸ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بيماري ليشمانيوز احشايي در استان مازندران و مروري بر وضعيت كنوني آن در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز احشايي
مقاله كالاآزار
مقاله اپيدميولوژي
مقاله بازپديدي
مقاله بيماري فراموش شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليشمانيوز احشايي يا كالاآزار بيماري عفوني مهمي است كه عامل آن انواع كمپلكس ليشمانيا دونواني مي‌باشد. عامل اصلي بيماري كالا آزار در منطقه وسيع حوزه مديترانه و از جمله ايران، ليشمانيا اينفانتوم(Leishmania infantum)  بوده و دومين عامل اتيولوژيك آن ليشمانيا تروپيكا (Leishmania tropica) مي باشد. مخازن اصلي اين بيماري در ايران سگ و سگ سانان بوده و ناقلين آنرا گونه هاي مختلف پشه خاكي از جمله گونه غالب در ايران فلبوتوموس ماژور تشكيل مي دهند. در حال حاضر وجود كالاآزار به شكل آندميك در ۵ استان كشور شامل اردبيل، آذربايجان شرقي، فارس، بوشهر و قم اثبات شده و از ساير استان هاي كشور نيز موارد اسپوراديك بيماري گزارش مي گردد. در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع اين بيماري در انسان، ممكن است تا %۹۸ باعث مرگ و مير بيماران بويژه در كودكان گردد. بيماري كالا آزار يكي از بيماريهاي فراموش شده در برخي از استانهاي كشور از جمله استان مازندران مي باشد. در اين مقاله ضمن اشاره به سابقه كالاآزار در استان مازندران، وضعيت كنوني بيماري در ايران و عوامل احتمالي موثر در بازپديدي بيماري در استان مازندران مرور شده است.