مقاله بيماري هاي مزمن در يک بررسي مبتني بر جمعيت: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۹۱ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: بيماري هاي مزمن در يک بررسي مبتني بر جمعيت: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله جمعيت
مقاله ايران
مقاله بيماري مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري لنكراني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي سلامت از ديدگاه مردم مطالعه اي کشوري با جمع آوري داده از نمونه اي بالغ بر ۲۷۰۰۰ نفر انجام پذيرفت و ابعاد مختلف سلامت شرکت کنندگان توسط پرسشنامه اي که توسط گروه تحقيق طراحي شده بود مورد بررسي قرار گرفت. نمونه گيري مرحله اول به صورت طبقه اي بوده و در اين مرحله کل جمعيت کشور ايران به تفکيک استان ها طبقه بندي شدند. نمونه گيري مرحله دوم نيز به صورت خوشه اي انجام شده است. در اين مقاله به فراواني گزارش بيماري هاي مزمن و برخي از مهم ترين انواع آنها در جمعيت مورد مطالعه پرداخته شده است. از مجموع ۲۶۷۱۶ شرکت کننده اي که به اين سوال پاسخ داده بودند(Response rate=%96) ، تعداد ۵۵۱۸ نفر (۲۰٫۷ درصد) در پاسخ به اين سوال که آيا به بيماري مزمني مبتلا هستيد، جواب مثبت داده بودند. در خصوص ۴ گروه عمده از بيماري هاي مزمن که به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته بودند، فراواني پاسخ مثبت به اين شرح بود:
بيماري هاي قلبي-عروقي ۱۸۱۴ نفر (۶٫۵ درصد)، ديابت ۹۳۳ نفر (۳٫۳ درصد)، بيماري هاي اسکلتي-عضلاني ۲۰۵۰ نفر (۷٫۴ درصد)، انواع سرطان ۲۰۵ نفر (۰٫۷ درصد) و ساير موارد ۹۵۳ نفر (۳٫۴ درصد). در مجموع، ۵۹۵۵ مورد بيماري مزمن گزارش شده بود که نشان دهنده آن است که تعدادي از افراد به بيش از يک بيماري مزمن مبتلا بوده اند. مصرف سيگار، نداشتن فعاليت بدني کافي، سطح تحصيلات کمتر، عدم توجه به وضعيت تغذيه و در مجموع وضعيت سلامت، به طور معني داري با افزايش گزارش ابتلا به انواع بيماري هاي مزمن همراه بود. در مجموع يافته هاي مطالعه تاييد کننده اين موضوع است که به دنبال پديده گذار اپيدميولوژيک، امروزه بيماري هاي مزمن، بخش مهمي از بار بيماري ها را به اغلب جوامع و حتي کشورهاي در حال توسعه تحميل مي کنند.