مقاله بيمار مبتلا به سندرم هيپوونتيلاسيون ناشي از چاقي و ترومبوز وسيع وريدهاي عمقي اندام تحتاني با ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين و نکروز جلدي وارفارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۷۰ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بيمار مبتلا به سندرم هيپوونتيلاسيون ناشي از چاقي و ترومبوز وسيع وريدهاي عمقي اندام تحتاني با ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين و نکروز جلدي وارفارين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم هیپوونتیلاسیون
مقاله آپنه خواب
مقاله ترومبوز ورید عمقي
مقاله ترومبوسیتوپني
مقاله نکروز جلدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري اميرمحمدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي مراللو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده لاري شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه نوري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سندرم هيپوونتيلاسيون ناشي از چاقي با هيپرکاپني مزمن روزانه در فرد چاق و عوارض ناشي از آن از جمله هيپوکسي، پلي سيتمي، خواب آلودگي روزانه، اختلالات کيفيت خواب و سردردهاي صبحگاهي مشخص مي شود. تشخيص آن با پالس اکسيمتري شبانه، کاپنوگرافي و پلي سومنوگرافي شبانه است. اساس درمان را کاهش وزن و اعمال فشار مثبت راههاي هوايي با NIPPV تشکيل مي دهد. چاقي خود ريسک فاکتوري جهت ترومبوز وريدي است و اساس درمان آن را ترکيبات آنتي کواگولانت از قبيل هپارين و وارفارين تشکيل مي دهند که هر کدام با عوارضي همراه هستند. ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين (HIT) يک عارضه ناشي از هپارين است که با کاهش بيش از ۵۰% تعداد پلاکت نسبت به سطح پايه مشخص مي شود. در صورت بروز اين عارضه مصرف هپارين بايد متوقف شود. مورد معرفي آقاي چاقي است که  DVTبيمار با سونوگرافي داپلر تاييد شد و در طي بستري با توجه به علايم و نشانه هاي سندرم هيپوونتيلاسيون ناشي از چاقي و آپنه انسدادي خواب تحت بررسي قرار گرفت. با توجه به علايم باليني و ظن کلينيکي بالا و افت اشباع اکسيژن شرياني شبانه بيش از ۱۵ بار در ساعت در پالس اکسيمتري شبانه، تشخيص تاييد گرديد. بيمار تحت درمان با NIPPV قرار گرفت که بهبود بارز کلينيکي و گازومتري شرياني داشت. طي درمان با هپارين جهت ترومبوز وريدي دچار افت پلاکت گرديد که با تشخيص HIT، هپارين بيمار قطع گرديد. با ادامه درمان با وارفارين بيمار دچار نکروز جلدي ناشي از وارفارين گرديد که بابيوپسي پوستي تشخيص تاييد گرديد. درمان وارفارين قطع شد و پس از بهبود ضايعه جلدي درمان مجدد با دوز کم وارفارين شروع شد و در نهايت بيمار با وارفارين و  NIPPVو حال عمومي کاملا خوب ترخيص گرديد.NIPPV  سبب بهبود هيپوکسي و هيپرکاپني و کاهش نياز به ونتيلاسيون مکانيکي مي گردد. از طرفي با بهبود کيفيت خواب، کاهش علايم روزانه و کاهش عوارض قلبي عروقي همراه است.