مقاله بينامتني قرآني و روايي در شعر سيد حميري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: بينامتني قرآني و روايي در شعر سيد حميري
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله حديث
مقاله بينامتني (تناص)
مقاله سيد حميري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شانقي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير گرايش هاي مختلفي در نقد ادبيات در غرب رواج يافت که ساختار نقد قديم را متحول کرد و منجر به پيدايش نظريات مختلفي در اين زمينه گرديد. يکي از اين نظريات که در اواخر دهه شصت مطرح شد نظريه بينامتني است که «ژوليا کريستوا» بين سال هاي ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ در ضمن مباحث نقدي خويش مطرح کرده است. اين پديده اينک در ادب عربي با نام «تناص» شناخته مي شود.
پديده بينامتني قرآني و روايي را در شعر سيد حميري فراوان مي توان يافت و به نظر مي رسد او در اين راستا گوي سبقت را از ديگر سرايندگان متعهد شيعه ربوده باشد.
در جاي جاي ديوان سيد حميري، اثر پذيري لفظي و معنوي از قرآن و روايات را مي توان يافت که در بسياري از آنها حق مطلب را به نيکي بجاي آورده و واژگان و مضامين قرآني و روايي را در قالبي بسيار زيبا جاي داده است که در اين مقاله به برخي از آنها اشاره شده است.
اين مقاله به دنبال آن است که نقش و تاثير آيات قرآني و روايات ماثوره را در شعر سيد حميري به عنوان نمونه اي از شعر و ادب ماندگار و متعهد شيعه، در قالب اين نظريه نقدي بررسي کند تا تاکيدي باشد بر اهتمام فراوان و پيوند ناگسستني فرهنگ تشيع با قرآن و سنت.