مقاله بين المللي شدن كسب و كارهاي كوچك و متوسط در صنعت غذايي: ارایه يك مدل علي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بين المللي شدن كسب و كارهاي كوچك و متوسط در صنعت غذايي: ارایه يك مدل علي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بين المللي شدن كسب و كار هاي كوچك و متوسط
مقاله عامل سازماني
مقاله عامل محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدين مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدين مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي نظريه هاي بين المللي شدن شركت هاي كوچك و متوسط مي پردازد. بر اساس مدلي كه مبتني بر اين نظريه هاست و رويكردي كارآفرينانه دارد، نقش دو عامل مهم محيطي (خارجي) و سازماني (داخلي) در بين المللي شدن شركت هاي كوچك و متوسط مورد بررسي قرار مي گيرد. جامعه آماري در اين پژوهش مديران (اعضاي هيات مديره) واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط غذايي تهران است. اطلاعات و داده هاي پژوهش از طريق پرسش نامه استخراج شد، سپس داده ها از طريق مدل سازي معادلات ساختاري آزمون گرديد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه هر دو عامل نقش مثبتي در بين المللي شدن بر عهده دارند با اين تفاوت كه عامل سازماني تاثير بيشتري دارد. اين نشان از نقش برتر و اصلي ويژگي هاي مديران و كارآفرينان و منابع شركت است. هم چنين نتايج حاكي از آن است كه فرآيند بين المللي شدن فرآيندي تدريجي است.