مقاله بيهقي و ماجراي کوري اميرمحمد غزنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بيهقي و ماجراي کوري اميرمحمد غزنوي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميرمحمد غزنوي
مقاله تاريخ بيهقي
مقاله غزنويان
مقاله کور شدن
مقاله ميل کشيدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جليليان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيشتر شارحان و کساني که از آنان در باب تاريخ بيهقي و غزنويان تاليف يا تعليقي بر جاي مانده است در ماجراي زنداني شدن اميرمحمد به کور کردن وي پس از خلع از پادشاهي اشاره يا تصريح کرده اند؛ در حالي که با مطالعه تاريخ بيهقي و زين الاخبار گرديزي در صحت اين خبر بايد ترديد کرد. در تاريخ بيهقي هيچ گونه اشاره اي به اين موضوع وجود ندارد؛ در حالي که بخش بازمانده اين کتاب مهم ترين و معتبرترين تاريخ موجود عهد غزنوي، به خصوص دوران حکومت مسعود، است. در زين الاخبار گرديزي ـ اثر تاريخي قرن پنجم و عهد غزنويان ـ نيز اشاره اي به اين رويداد ديده نمي شود. ماجراي کوري اميرمحمد تنها در کتاب هاي تاريخي قرن ششم و پس از آن مشاهده مي شود که هم با عهد غزنوي فاصله زماني دارند و هم هيچ کدام از نظر مکان نگارش و اشراف بر وقايع بر تاريخ بيهقي برتري ندارند. پراکنده و متناقض بودن شيوه نقل ماجراي كوري اميرمحمد در کتاب هاي تاريخي پس از قرن ششم و نوشته هاي متاخران باعث مي شود که در صحت وقوع آن بيشتر ترديد کنيم. براي پذيرفتن صحت ماجراي کور کردن اميرمحمد در سال ۴۲۱ هـ ق برخلاف نظر آشکار بيهقي، يا کور بودن او در سال هاي پاياني حکومت مسعود (۴۳۲ هـ ق) بدون آنکه در تاريخ بيهقي اشاره اي به آن شده باشد، به قرائن معتبرتري نياز هست؛ امري که تاکنون ميسر نشده است.