مقاله بيواستراتيگرافي سازند کژدمي در کوه نقش رستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بيواستراتيگرافي سازند کژدمي در کوه نقش رستم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلبين – سنومانين
مقاله پالئواکولوژي
مقاله جلبک هاي آهکي
مقاله شمال شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه نژادشيرازي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند کژدمي يکي از سازندهاي گروه بنگستان است که با سن آلبين – سنومانين زيرين در زون ساختماني زاگرس چين خورده در جنوب غرب ايران قرار دارد. در اين مطالعه سازند کژدمي به ضخامت ۲۲۲ متر در شمال شيراز، از نظر ميکروبيوستراتيگرافي مورد بررسي قرار گرفت. مرز سازند کژدمي با سازند داريان به صورت ناپيوستگي فرسايشي است. وجود افق شاخص از جنس اکسيد آهن و نيز مارن شديدا گلوکونيتي در حد بين سازندهاي فوق نشانگر يک نبود رسوب گذاري (دياستم) است که بر اساس شواهد فسيلي نيز اثبات مي گردد و نتيجه پيامد فاز کوهزايي استرين و تاکيد بر خشکي زايي در حد بين سازند هاي فوق الذکر است.
مرز بالايي اين سازند با آهک هاي مارني سازند سروک به صورت هم شيب و تدريجي مي باشد، از نظر فسيل شناسي حضور فرامينيفرهاي