مقاله بيوزون بندي سازندهاي آبدراز وآب تلخ بر اساس فرامينيفرها در برش مزدوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بيوزون بندي سازندهاي آبدراز وآب تلخ بر اساس فرامينيفرها در برش مزدوران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند آب دراز
مقاله سازند آب تلخ
مقاله کپه داغ
مقاله تورونين پيشين
مقاله مايستريشتين پسين
مقاله بايوزون
مقاله برش مزدوران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده ليدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ليتولوژي عمده سازند آب دراز از شيل خاکستري مايل به آبي تشکيل شده و ضخامت آن ۲۸۶٫۸۶ متر مي باشد. مرز زيرين آن با سازند آيتامير، همراه با ناپيوستگي موازي و مرز بالايي آن با سازند آب تلخ به صورت پيوسته مي باشد. ليتولوژي عمده سازند آب تلخ از مارن خاکستري تشکيل شده و ضخامت آن ۷۹۳ متر اندازه گيري شده است . مرز زيرين آن با سازند آب دراز، همراه با پيوستگي و مرز بالايي آن با سازند نيزار هم به صورت پيوسته مي باشد.
هدف: مطالعه بيوزوناسيون رسوبات كرتاسه بالايي (تورونين پيشين– ماستريشتين پسين) و هم چنين ظهور و انقراض جنس ها و گونه هاي فسيلي در اين محدوده زماني مي باشد.
روش بررسي: در مدت ۳ هفته عمليات صحرايي از منطقه تعداد ۹۱ نمونه (۸۱ نمونه آزاد و ۱۰ نمونه مقطع نازك) برداشت شد و پس از آماده سازي نمونه ها در آزمايشگاه، مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: در اين تحقيق ۶۸ گونه فرامينيفرپلانکتوني از ۲۶ جنس شناسايي و معرفي شده است. مطالعه فرامينيفرهاي سازندهاي آب دراز و آب تلخ حاکي از وجود ۱۲ بايوزون در برش مزدوران (كپه داغ) است که سن تورونين پيشين– مايستريشتين پسين را نشان مي دهند. لازم به ذکر است که اين زون بندي براي اولين بار ارايه شده است.
نتيجه گيري: وجود ۱۲ زيست زون در منطقه كپه داغ، برش مزدوران که سن تورونين پيشين مايستريشتين پسين را نشان مي دهند.