مقاله بيولوژي توليدمثل سياه کولي (Vimba vimba L. 1758) در منطقه کياشهر استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بيولوژي توليدمثل سياه کولي (Vimba vimba L. 1758) در منطقه کياشهر استان گيلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليدمثل
مقاله درياي خزر
مقاله سياه کولي
مقاله کياشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كناري سيدميثم
جناب آقای / سرکار خانم: علم مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آريا
جناب آقای / سرکار خانم: بهناز مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از ۲۰ مهرماه سال ۱۳۸۶ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ در قسمت جنوب غربي درياي خزر (در سواحل کياشهر) برروي گونه سياه کولي (Vimba vimba L. 1758) متعلق به خانواده کپورماهيان صورت گرفت. نمونه برداري ها به صورت ماهانه با استفاده از تور پره ساحلي و گوشگير کشيدني (لاکش) انجام شد و در مجموع ۴۱۵ عدد ماهي سياه کولي صيد گرديد. متغيرهايي مانند طول کل، طول چنگالي، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسيت، وزن گناد، قطر تخمک، هم اوري مطلق و نسبي اندازه گيري و ثبت شد. ماهيان صيد شده در ۳ گروه سني (+۱، +۲ و +۳) طبقه بندي شدند. ۴۱۲ نمونه تعيين جنسيت گرديد که ۴۲ درصد نر و ۵۸ درصد را ماده ها تشکيل مي دادند در نتيجه نسبت جنسي ماده: نر در اين پژوهش ۱:۱٫۳۸ به دست آمد. تغييرات قطر تخمک بين ۲۲ تا ۱۳۰ ميکرون و ميانگين انها حدود ۷۷±۲۱٫۲۵ ميکرون بود. حداقل هم آوري مطلق ۶۴۳۵ (اسفند)، حداکثر آن ۱۳۵۸۹ (فروردين) و ميانگين آن ۱۰۵۲۶ عدد تخم براورد گرديد. همچنين بيش ترين و کم ترين هم آوري نسبي (نسبت به وزن بدن) به ترتيب در ماه هاي آذر (۱۵۲ عدد) و اسفند (۹۲ عدد) به دست آمد و ميانگين هم آوري نسبي در کل ماه هاي نمونه برداري نيز ۱۲۸ عدد تخم بود. بيش ترين و کم ترين ميانگين درصد شاخص رسيدگي جنسي (۱GSI) براي ماهيان نر به ترتيب در ماه هاي ارديبهشت (۳٫۱۸±۱٫۱۴) و آبان (۰٫۵۷±۰٫۲۲) بوده و براي ماده ها در ماه هاي خرداد (۱۴٫۵۳±۳٫۲۵) و مهر (۱٫۷±۲٫۶) به دست آمد. ميانگين درصد شاخص رسيدگي جنسي نيز براي نر و ماده به ترتيب ۲٫۱۶±۱٫۵۳ و ۶٫۳۵±۴٫۱۹ درصد محاسبه شد.