مقاله بيولوژي توليدمثل ماهي کريشو ماده (Saurida tumbil) در سواحل خليج فارس (استان بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بيولوژي توليدمثل ماهي کريشو ماده (Saurida tumbil) در سواحل خليج فارس (استان بوشهر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله زيست شناسي
مقاله شاخص رسيدگي جنسي
مقاله شاخص کبدي
مقاله کريشو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كيواني يزدان
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي صوفياني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي مروست علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي زيست شناسي توليدمثل و بافت شناسي تخمدان ماهي کريشو بزرگ Saurida tumbil از خانواده کيجارماهيان است که از آبهاي سواحل ايراني خليج فارس (بندربوشهر) و از بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۶ تحت نمونه برداري منظم ماهيانه به دست آمدند. طول کل ماهيان ماده از ۲۶٫۱ تا ۵۸ سانتي متر و دامنه وزني آنها از ۱۳۶ تا ۱۵۵۰ گرم بود. مشاهدات بر روي توزيع فصلي مراحل بلوغ و نوسانات شاخص رسيدگي جنسي، يافته هاي اخير در مورد دوره هاي تخم ريزي اين ماهي را تاييد کرد و نشان داد که اين ماهي داراي دو دوره اوج تخم ريزي است که يکي اصلي (ارديبهشت ماه) و ديگري فرعي (مهر ماه) مي باشد. همچنين مشخص شد که اين ماهي براي اولين بار در طول کل ۲۷ سانتي متر به بلوغ جنسي مي رسد. ميانگين هم آوري مطلق و نسبي به ترتيب ۲۶۳۱۶۲ و ۲۷۳ بود. حداقل و حداکثر قطر اووسيت ۶٫۷۱ ميکرون (مرحله ۱) و ۸۷۵٫۳۴ ميکرون (مرحله ۵) بود. رابطه خطي بين وزن کل و هم آوري براي اين ماهي به صورت f=2657.8 w0.6617 حساب شد. ميانگين نسبت جنسي نر به ماده ۱:۵ بود که با ديگر مطالعات شبيه بود. تغييرات شاخص کبدي (HSI) نيز روند تغييرات مشابهي را با تغييرات شاخص رسيدگي جنسي (GSI) در ماهيان ماده نشان داد.