مقاله بيوليچينگ ستوني بخش نرمه كانسنگ كم عيار مس سرچشمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بيوليچينگ ستوني بخش نرمه كانسنگ كم عيار مس سرچشمه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوليچينگ ستوني
مقاله کانسنگ کم عيار سولفيدي
مقاله بازيابي مس
مقاله ذرات نرمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدباقري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوردي احمد‌رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اوليازاده منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: واتلينگ هلن
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مقدم مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود نرمه و رس در كانه هاي كم عيار و دانه ريز مس نه تنها باعث افت راندمان استحصال شيميايي و بيولوژيك اين منابع مي شود بلكه به كارگيري آن را براي عمليات ليچينگ توده اي در صنايع هيدرومتالوژي مس غيرممكن مي سازد.
روش بررسي: در اين تحقيق روش آگلومراسيون بخش ابعادي زيردانه (كوچكتر از ۱ ميلي متر) به منظور عمليات بيوليچينگ ستوني ارزيابي گرديده است.
يافته ها: بيوليچينگ ستوني آگلومره هاي ايجاد شده با اسيد سولفوريك و آهك در طول ۱۰۵ روز پا شش در مقايسه با ستون شاهد باعث انحلال %۴۵ از كانه سولفيدي اين ذخيره مي گردد و در نتيجه ميزان مس كل بازيابي شده حدود %۷۷٫۵ مي رسد. اين ميزان بازيابي حدود %۲۰ بيشتر از كل مس در ستون شاهد مي باشد كه صرفا انحلال مس در آن به روش شيميايي صورت مي پذيرد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه اين روش را با موفقيت مي توان براي استحصال بيولوژيك مس از اين منابع استفاده نمود.