مقاله بي سواديهاي جديد چالشي تازه براي نهادهاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بي سواديهاي جديد چالشي تازه براي نهادهاي آموزشي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد آموزي
مقاله آموزش باز و از راه دور
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله نابرابريهاي آموزشي
مقاله يادگيري مستقل
مقاله آموزش چند رسانه اي
مقاله فرايند ياددهي يادگيري
مقاله سواد پايه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر در طول تاريخ پيدايش خود همواره متكي به قدرت آفرينش و ابتكار خود بوده و با نوآوريهاي شگفت انگيز كيفيت و كميت زندگي را دگرگون كرده است. ابتدا با استفاده از اشياي پيرامون خود به عنوان ابزار تسهيل كننده و سپس با ساختن اين ابزارها با استفاده از قدرت انديشه راه را براي متحول ساختن زندگي هموار ساخت و از اين طريق، با تركيب فناوري با ساختار اجتماعي، شيوه هاي نويني از زندگي را پديد آورد. اما متاسفانه، حاصل اين خلاقيتها و ابتكارات، كه به صورت دانش و فناوري تبلور مي يابد، به درستي و عادلانه در ميان كشورها و در درون كشورها در ميان اقشار مختلف مردم توزيع نمي شود. بزرگترين مشكل امروزي مردم محروم، كه مي توان آنها را حاشيه نشينان جامعه اطلاعاتي (information society) نام داد، اين است كه شكاف ميان آنها و برخوردارشوندگان از امكانات بنيادي جامعه اطلاعاتي، يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، روز به روز عميقتر و گسترده تر مي شود . برخي استدلال مي كنند كه فاوا، به عنوان يك دستاورد جديد بشري، به جاي اينكه شرايط زندگي اكثريت مردم جهان به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده را بهبود بخشد، خود باعث ايجاد اين شكاف و به حاشيه رانده شدن آنان شده است. اما گروه ديگر عقيده دارند كه فناوري جديد به خودي خود به اين نتايج منتهي نشده بلكه شيوه توزيع و كنترل آن است كه اين وضع را به وجود آورده است. بنابراين، كارآمدي و اثربخشي استفاده از اين فناوري در گرو توزيع عادلانه امكانات استفاده از آن، انطباق با شرايط و وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اين گروهها و تبادل آزاد و بدون مانع اطلاعات بين ملتها و جوامع است. نظامهاي آموزشي كشورها چگونه مي توانند از پيدايش اين گروه حاشيه نشين جلوگيري كنند و آنان را با بقيه اعضاي جامعه اطلاعاتي، در هردو سطح ملي و جهاني، همراه سازند؟ آيا از ميان برداشتن موانعي مانند بي سوادي سنتي و انواع جديدتر آن مانند بي سوادي مهارتي، فرهنگي، اجتماعي، رايانه اي و فناوري اطلاعات و ارتباطاتي مي تواند آنان را ياري دهد به طوري كه در سطح ملي به رفع محروميت اطلاعاتي و در سطح جهاني به كاهش شكاف اطلاعاتي ميان ملتها و زندگي مسالمت آميز در دهكده جهاني منتهي شود؟
اين مقاله در صدد يافتن راهكارهايي براي حل مشكل ياد شده است كه از يك سو به كارگيري نظام آموزش مداوم و مادام العمر را تسهيل كند و از سوي ديگر نشان دهد كه رويكردهاي جديدي مثل آموزش باز و از راه دور و استفاده از فاوا گزينه مناسبي در اين فرايند است.