مقاله بي ينال قدرت: ميدان رقابت هنرمندان نقاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بي ينال قدرت: ميدان رقابت هنرمندان نقاش
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي ينال نقاشي
مقاله ميدان قدرت
مقاله نقاشي نوگرا
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه نمادين
مقاله قواعد هنري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افسريان ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، رقابت هنرمندان نقاش نوگرا در ۵۰ سال گذشته بر سر سرمايه هاي نمادين، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بررسي و تلاش شده است نشان داده شود تحولات سياسي و اجتماعي و كنش ها و دسته بندي هاي گروهي چگونه بر رقابت هاي ميدان هاي قدرت در حوزه نقاشي و نيز بر ميدان قدرت دولتي موثر بوده است.
در اين مقاله، از نظريه ميدان هاي هنري پي ير بورديو استفاده شده و فرضيه اصلي اين است كه زماني كه اشتراك نظر و تفاهم در نظريه هنر و تعريف هنر ميان ميدان هاي گوناگون هنري و دولت وجود داشته باشد، رقابت اصلي به سمت سرمايه فرهنگي كشيده مي شود و نتيجه آن خلق آثار هنري با كيفيتي بالاتر است. زماني كه اين انسجام نظري و اشتراك هدف بين اين دو ميدان وجود نداشته باشد، رقابت به سرمايه هاي ديگري كشيده مي شود كه تعريف هاي مشخص تر و اشتراك نظر بيشتري بر سر آنها وجود دارد؛ مانند سرمايه هاي نمادين و اجتماعي.
براي آزمون اين فرضيه، دوسالانه هاي نقاشي بررسي و مشخص شد كه ترتيب و تركيب قرارگيري آثار در سالن نمايش، همچنين ترتيب و تركيب چينش آثار در كاتالوگ هاي هر كدام از اين دو سالانه ها با تحولات ميدان هاي قدرت هنرمندان تجسمي و نيز ميدانهاي قدرت خارج از اين حوزه ارتباط داشته است. نتيجه نهايي اين كه در دهه چهل و اوايل دهه پنجاه و دوره رياست جمهوري محمد خاتمي نوعي اشتراك نظر ميان دولت (حامي بزرگ) و هنرمندان متجدد بر سر قواعد هنري باعث شد اهميت سرمايه فرهنگي در مقايسه با ساير سرمايه ها بيشتر شود.