مقاله بکارگيري ابزارهاي آماري و زمين آماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بکارگيري ابزارهاي آماري و زمين آماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسانات عياري
مقاله زمين آمار
مقاله محدوده اطمينان عياري
مقاله واريانس پراکندگي
مقاله واريانس توزيعي ترکيبي
مقاله واريانس تخمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي نژاد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلاف عياري بين خاک ارسالي معدن و مصرفي كارخانه تغليظ مشکلي بوده که از اول شروع به کار معدن مس سرچشمه تا به امروز بحث اصلي بين اين دو واحد مجتمع بوده است. با توجه به اين که کارخانه فرآوري معدن بر اساس خوراکي که نوسانات آن در حد مجاز باشد، طراحي و بهينه سازي مي شود، لذا شناسايي خطاهاي مراحل مختلف نمونه برداري و همچنين بررسي اختلاف عياري بين خاک ارسالي معدن و مصرفي كارخانه تغليظ امري ضروري به نظر مي رسد. با تعيين حد مجاز پارامترهاي موثر در واريانس نوسانات و به کار بردن آنها در برنامه ريزي توليد روزانه مي توان تا حد زيادي از نوسانات عياري کاست. در اين پژوهش، با به کارگيري ابزارهاي آماري و زمين آماري روشي جهت تعيين نوسانات دقيق عياري خوراک مصرفي کارخانه پرعيارکني ارايه شده است تا به کمک نتايج آن، امكان مقايسه اين نوسانات با نوسانات پيش بيني شده خاك ارسالي معدن به صورت شيفتي و روزانه فراهم گردد. براي انجام اين پژوهش در يک روز خاص ۵۰۰۰۰ تن خاک با عيار ۰٫۰۵±۰٫۸۹ به کارخانه ارسال و با تناژ مصرفي و حدود اطمينان عياري محاسبه شده خوراک مصرفي تغليظ در اين روز (۴۲۱۰۰ تن خاک با عيار ۰٫۰۴±۰٫۹۲) مقايسه شد که اين عيار در محدوده عيار پيش بيني ۰٫۰۶±۰٫۹۳ و محدوده عيار اجرايي ۰٫۰۵±۰٫۸۹ قرار گرفت (در سطح اعتماد ۹۵%). در نهايت جهت کاهش نوسانات عياري و افزايش بازيابي کارخانه تغليظ معدن مس سرچشمه پيشنهاد داده شد که در صورتي که از ۱۰۰ روز متوالي ۹۵ مورد عيار خوراک کارخانه تغليظ در محدوده اطمينان عيار اجرايي معدن قرار گيرد، از آن زمان به بعد نمونه گيري از خوراک کارخانه تغليظ صورت نگيرد و عيار اجرايي معدن در محاسبات متالورژي تغليظ لحاظ گردد.