مقاله بکارگيري داده هاي سنجش از دور در برآورد دماي سطح اراضي (مطالعه موردي حوزه آبخيز وردين، آذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۷۲۳ تا ۷۳۴ منتشر شده است.
نام: بکارگيري داده هاي سنجش از دور در برآورد دماي سطح اراضي (مطالعه موردي حوزه آبخيز وردين، آذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله ETM+
مقاله دما
مقاله الگوريتم
مقاله سبال
مقاله وردين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميريعقوب زاده ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از داده هاي سنجش از دور براي برآورد دماي سطح زمين روش نسبتا جديدي به شمار مي‏آيد. اين روش هزينه هاي تخمين دما به روش کلاسيک را به طور چشمگيري کاهش مي‏دهد. همچنين داده هاي سنجش از دور پارامترهاي محاسباتي را به صورت توزيعي با توجه به قدرت تفکيک مکاني سنجنده مورد استفاده در اختيار کاربر قرار مي دهد. الگوريتم توازن انرژي سطح زمين (سبال) الگوريتم نسبتا جديدي است که در اکثر نقاط دنيا براي برآورد تبخير و تعرق و ساير شارهاي گرمايي در سطح مورد استفاده قرار گرفته و نتايج رضايتبخشي داشته است. به منظور برآورد دماي سطح با استفاده از الگوريتم سبال داده هاي سنجنده ETM+ در حوزه آبخيز وردين از توابع شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي که داده هاي هواشناسي همزمان آن در دسترس قرار داشت مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه اين تحقيق صحت روش مورد استفاده در تعيين دماي سطح بر اساس داده هاي دورسنجي نسبت به مقادير مشاهداتي مي باشد. هدف اصلي در اين تحقيق بررسي دقت روش دورسنجي در برآورد دماي سطح و معرفي مناسبترين روش مي باشد. ارزيابي نتايج محاسبه دما توسط الگوريتم سبال با نتايج حاصل از ثبت دما نشان داد که اختلاف بين دماي محاسباتي و مشاهداتي اندک مي باشد.