مقاله بکارگيري شاخص ريسک بر اساس معيار دسترسي براي افزايش قابليت اطمينان شبکه جاده اي استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۲۷ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: بکارگيري شاخص ريسک بر اساس معيار دسترسي براي افزايش قابليت اطمينان شبکه جاده اي استان کردستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص ريسک
مقاله دسترسي
مقاله آسيب پذيري
مقاله قابليت اطمينان شبکه
مقاله عملکرد شبکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مهيمني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروز سوانح طبيعي امري اجتناب ناپذير است و خسارتهاي فراواني را نيز درپي  دارد. در اين  ميان، برقراري ارتباط در شبکه حمل و نقل جاده اي با توجه به اهميت و جايگاه آن خصوصا در شرايط اضطراري بسيار حايز اهميت است. عملکرد مناسب شبکه راهها مي تواند باعث کاهش اثرات حادثه در اين شرايط شود و شبکه اي که نتواند دسترسي لازم را فراهم كند، داراي قابليت  اطمينان اندکي  است  و موجب آسيبهاي گسترده تري نيز مي شود. استان کردستان به علت موقعيت جغرافيايي و شرايط طبيعي ويژه، در معرض آسيبهاي ناشي از وقوع حوادث طبيعي قرار دارد. بنابراين تامين دسترسي و کاهش اين آسيبها داراي اهميت است. در اين پژوهش بر مبناي حجم وسيعي از اطلاعات، يک شاخص ريسک براي شبکه راههاي استان کردستان برآورد شده است. براي اعتبارسنجي اين شاخص، ضمن تحليل حساسيت آن، نتايج کار با خسارتهاي حوادث گذشته مقايسه شده است. در ادامه به کمک اين شاخص، با تعيين مسيرهاي داراي ريسک، اولويت بندي سرمايه گذاري در کمانهاي شبکه با هدف افزايش قابليت اطمينان و کاهش ميزان ريسک در شبکه انجام شده است.