مقاله بکارگيري فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در تحليل چالش هاي ساختاري و محيط اجرايي سازمان در مديريت پروژه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بکارگيري فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در تحليل چالش هاي ساختاري و محيط اجرايي سازمان در مديريت پروژه ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت پروژه
مقاله محيط اجرايي
مقاله فرآيند تحليل شبکه اي (ANP)
مقاله چالش ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 در شرايط متحول و تغييرات سريع تکنولوژيک، فعاليت هاي اجراي سازمان ها بايد از سرعت بيشتري برخوردار بوده تا امکان تطبيق و پيشروي در مقابل رقيبان فراهم شود. از اينرو فعاليت هاي پروژه اي که از سرعت عمل بيشتري برخوردارند، اهميت بسيار زيادي يافته و در نتيجه مديريت موثر اين پروژه ها بسيار حياتي و کليدي شده است. بنابراين، بررسي چالش هاي ساختاري و محيط اجرايي موجود در مديريت پروژه هاي سازمان هاي مختلف موضوعي بسيار مهم است که نيازمند تحليل و بررسي موشکافانه مي باشد. براي بررسي و تحليل اين مشکلات بايستي عوامل ساختاري و عوامل محيطي موثر در پروژه ها شناسايي شود. در اين مقاله با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي، وابستگي بين فاکتورهاي استراتژيک را اندازه گيري مي کند و مهمترين استراتژي موثر بر مديريت پروژه ارايه مي گردد. روش مذکور در شرکت آلوپن مورد آزمون واقع شده و با استفاده از رويکرد اعتبارسنجي ساختاري، اعتبار روش مورد تاييد قرار مي گيرد.