سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ولی درهمی – بخش مهندسی برق – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه سعادت جو – گروه کامپیوتر ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد
وحید جوهری مجد – بخش مهندسی برق – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به مقوله انتخاب بازار توسط عاملهای هوشمند در مساله بازار می پردازد . هدف آن است که سود بدست آمده از فروش محصولات هر عامل ماکزیمم گردد. مساله بازار یک مساله چند هدفه ،تصادفی و غیر قطعی می باشد. در این مقاله روشی جدید برای بکارگیری الگوریتم آموزش Q برای آموزش عاملها در مساله مذکور شرح داده می شود. برای نشان دادن عملکرد روش ذکر شده محیط بازار و عامل ها شبیه سازی شده اند. در این شبیه سازی عاملها بصورت مستقل از هم بوده و از الگوریتم آموزشی Q برای یادگیری استفاده می نمایند. نتایج شبیه سازی حاکی از کارایی مناسب روش ارائه شده در بکارگیری آموزش Q در مساله بازار می باشد.