سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی باطنی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
محمدعلی نعمت بخش – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
احمد براآنی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

چکیده:

دقت و صحت تصمیم گیری هائی که بر اساس داده های موجود در یک انباره داده ای صورت می گیرد بستگی کاملی به کیفیت داده های موجود در انباره دارد . در این مقاله ضمن ارائه یک طبقه بندی نسبتا کامل برای ابعاد مختلف کیفیت داده مخصوصا سه بعد اصلی تر از ابعاد کیفیت داده یعنی صحت، سازگاری و کامل بودن داده به معرفی دلایل بروز عدم کیفیت در سه جنبه فوق می پردازیم . سپس با ارائه یک طبقه بندی بر روی روشهای رفع مشکل عدم کیفیت به کمک تعریف یک آنتولوژی ارتباط بین مشکلات موجود در داده ها با معیارها و مقیاسهای بررسی کیفیت و همچنین راه حلهای موجود در آن بعد را تعریف می کنیم .