سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین جاماسبی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ابراهیم ثنائی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پس از آسیب تعداد زیادی از اتصالات مقاوم خمشی جان پیچی –بال جوشی (BWWF) طی زلزله های نرتریج آمریکاو کوبه ژاپن تحقیقات وسیعی بر روی اتصالات خمشی فولادی انجام شد و اتصالات خمشی متنوعی برای اجرای ساختمانهای جدید فولادی و ترمیم قابهای خمشی فولادی موجود پیشن هاد شد که یکی از این اتصالات مدرن گیردار جوشی، اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر(RBS)می باشد . از آنجا که اعتبار قابهای مقاوم خمشی فولادی به اتصالات آنمی باشد، بنابراین لزوم معرفی و بررسی عملکرد اتصالاتی که نقایص مراحل اجرا را تا حدی تعدیل نماید و دارای مزا یایی از نظر مقاومت، شکل پذیری، هزینه و … باشد، مفید بنظر می رسد . در این مقاله به معرفی و بررسی عملکرد اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر در قابهای مقاوم خمشی فولادی جهت کاهش اشکالات موجود پرداخته شده است .در این تحقیق رفتار غیر خطی اتصالات با مقطع کاهش یافته تی ر مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت بررسی رفتار غیرخطی این اتصالات از نرم افزارANSYS استفاده شده است و رفتار غیرخطی مصالح و تغییر شکلهای بزرگ در نظر گرفته شده است . در این مطالعه اثر پارامترهای مؤثر در عملکرد اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر(RBS)نظیر نرخ کا هش بال، فاصله ناحیه کاهشیافته بال تیر از بر ستون و طول ناحیه کاهش یافته بال تیر و اثر این اتصالات بر روی سختی جانبی قابهای فولادی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق عملکرد بسیار خوب اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر را در مقایسه با اتصالات متداول نشان می دهد.