سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشاد نورایی –

چکیده:

یکی از عناصر مهم مدیریت ریسک در صنایع فرآیندی ، آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری با هدف حفظ سرمایه های انسانی، مادی و معنوی این صنایع است. شمار قابل توجه تجهیزات بالقوه خطرساز در کارخانجات صنایع فرآیندی و از طرفی گوناگونی پیامدهای هر حادثه با توجه به چگونگی شرایط آغاز آن، شرایط اقلیمی و عوامل دیگر، شناسایی و اولویت بندی حوادث برای تدوین طرح واکنش اضطراری را به امری لازم اما بسیار دشوار و در عین حال، مسوولیت آور تبدیل می کند. با ارزیابی کمی ریسک (QRA) ضمن شناسایی موثر و دقیق منابع خطر، می توان با استفاده از توانایی اولویت بندی آن مبنای بسیار مناسبی برای غربالگری سناریوهای حوادث در صنایع فرآیندی بوجود آورد. درنتیجه، دشواری تشخیص سناریوهای مهمتر از میان برداشته شده و تخصیص منابع برای رویارویی با آنها آسانتر صورت می گیرد. در این مقاله، نتایج و تجربیات بدست آمده از پروژه ای واقعی ارائه شده که نخستین کاربرد موفقیت آمیز طرح ریزی واکنش اضطراری بکمک ارزیابی کمی ریسک درکشورمان بشمار میرود. سپس، الزامات، مزیتها، و نقش هر یک از اجزای این روش تشریح شده است. تجربه به دست آمده نشان می دهد که استفاده از QRA در تدوین طرح واکنش اضطراری درصنایع فرآیندی، به رغم پیچیدگی آنو حجم کار، کاملاً عملی، راهگشا و حتی ضروری است.