سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
سید کمال چهارسوقی – دانشگاه تربیت مدرس
شهرام جلالی نیا – شرکت ایزایران

چکیده:

لجستیک مشترک فرصتی برای مدیریت بهینه امکانات و منابع آمادی موجود در سطح نیروهای نظامی یک کشور، برای دستیابی به اهداف عملیاتی مطلوب را فراهم می‌سازد. تاکنون تلاشهای پراکنده ای برای تحقق لجستیک مشترک در سطح نیروهای مسلح کشور صورت گرفته است که در عمل منجر به نتیجه مطلوب نشده است. در این مقاله بر آنیم تا چارچوب معماری مناسبی برای یکپارچه‌سازی لجستیک مشترک ارایه دهیم. هدف اصلی از یکپارچه‌سازی، بهبود کارآیی کلی سیستم از طریق پیوند زدن عناصر آن بوسیله قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا میزان اثربخشی و پاسخگویی بالاتر کل سیستم – در مقایسه با عملیات جزیره‌ای اجزای آن – حاصل شود.
برای یکپارچه سازی لجستیک مشترک از استاندارد ISO 15704 و پیوست آن(GERAM) استفاده می‌کنیم. این استاندارد که عصاره چندین معماری مرجع برای یکپارچه سازی است، الزامات و معماری تعمیم‌یافته‌ای برای یکپارچه‌سازی سازمان فراهم می‌سازد. از استاندارد ISO15704 و GERAM دو مفهوم اساسی چرخه حیات و چارچوب مدلسازی محتوا در این تحقیق بکار گرفته می‌شود. همچنین با توجه به محدوده نظامی بحث لجستیک مشترک در این تحقیق چارچوب معماری DoDAF که ویژه یکپارچه سازی و تعامل‌پذیری عملیاتی و سیستمی در حوزه دفاع است نیز مورد استفاده واقع شده است. مدلهای معماری توصیه شده در DoDAF برای توصیف ابعاد مختلف چرخه حیات یکپارچه سازی لجستیک مشترک بکارگرفته می‌شود.