سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی RFID

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

استراتژی RFID رهنگاشتی را برای استفاده در تکنولوژی همراستا با اهداف و چشم اندازهای استراتژیک سازمان ایجاد می کند. بعنوان مثال کسب و کاری که می کوشد تا مدلی از کارایی را داشته باشد می تواند ازRFID برای هدایت جریان فعالیتهایش استفاده نماید. یک استراتژیRFID قویاً برای یک سازمان بزرگ توصیه می شود. همچنین شرکتهایی با مقیاس کوچک می توانند از فواید این استراتژی بهره ببرند. یک استراتژی RFID وسعت و گستره ای که یک کسب و کار می تواند در درون خود از RFID بهره ببرد را نشان می دهد.
عموماً نمی توان از یک استراتژی کسب و کار برای دیگر کسب و کار نیز استفاده کرد، این بدان معنی است که کسب و کارها بایستی استراتژی منحصربفرد خود را ایجاد کرده و تعیین کنند که RFID چگونه می تواند برای آنها در راستای مسیرهای استراتژیکشان ارزش ایجاد کند و ریسکها و هزینه های قابل تحمل را کاهش دهد. در این مقاله می خواهیم به فواید استفاده از RFID بعنوان ابزاری جهت رهنگاشت تکنولوژی در سازمانها و مؤسسات اشاره کنیم، همچنین مثالها و مواردی جهت درک موضوع فوق ارائه شده است.