سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سینا روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاه یزد
سیدحسن حاتمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاه یزد
رضا طالعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاه یزد

چکیده:

یک بسته نرم افزاری یکپارچه ERP است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله برنامه ریزی، تولید، فروش، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت موجودی، و تعمیرات می باشد این سیستم یک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم یکپارچه به سرعت و با دقت بالا و کیفیت درکنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار میدهد تا به طور مناسب فرایند برنامه ریزی، تصمیم گیری و عملیات سازمان را مدیریت نمایند. این سیستم بوسیله بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان، بسترسازی مناسب برای تصمیم گیری و به دلایل بیشمار دیگری امروزه از مقبولیت قابل توجهی در میان سازمان ها و مدیران برخوردار گشته لیکن پیاده سازی ERP، نیازمند مطالعات فراوان سرمایه گذاران کلان، اهتمام بر اجرا و پیگیری مستمر می باشد در حقیقت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی در بخش های عملیاتی نیروی انسانی و فنی است و این سرمایه گذاری ها بایستی در تمامی مراحل چرخه عمر این سیستم ها مورد توجه قرار گیرند دراین مقاله می کوشیم پس از معرفی مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات به عنوان شالوده تفکر و نگرش سازمانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را به عنوان یک ابزار و استراتژی مورد استفاده بسیاری از سازمان ها برای بهبود کارایی و اثربخشی معرفی نماییم.