سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی یار کیانی – تهران ، خیابان آزادی ، دانشگاه صنعتی شریف
آیت اله کیانی – پالایشگاه اصفهان
محمدعلی سلیمانزاده – Ĥ اصفهان ، سپاهان شهر ، موسسه آموزش عالی

چکیده:

در تحقیق حاضر از الگوریتم مورچگان برای بهینه سازی محل سوخت ها در راکتور نیروگاه بوشهر استفاده شده است .این بهینه سازی با اهداف گوناگونی قابل انجام است ولی در این تحقیق هدف افزایش طول سیکل بهره برداری از نیروگاه ، یا بهعبارت دیگر استفاده بهینه و ایمن از سوخت های موجود در راکتور بوده است . مقایسه نتایج اولیه حاصل از چیدمان بهینه به دست آمده از اجرای الگوریتم مورچگان با چیدمان مرجع ( طرح روسی ) نشان می دهد ، طول سیکل بهره برداری از نیروگا ه ۹ روز افزایش یافته است . این افزایش با توجه به هزینه های بالای مراحل مختلف تولید ، حمل و نگهداری سوخت های راکتور باعث صرفهجویی های کلان در هزینه های نیروگاه خواهد شد . همچنین نتایج استفاده از الگوریتم مورچگان با نتایج روش الگوریتم ژنتیک مقایسه خواهد شد .