سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرجواد گرامیان – گروه پژوهشی مواد غیر فلزی – پژوهشگاه نیرو-تهران
مریم محسنی –
سحر دولتشاهی –
بهنام علم دوست –

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی انواع الیاف شیشه مورد استفاده در صنایع برق- قدرت پرداخته و بر مبنای خواص و سوابق بکارگیری هر یک از آنها، دلائل انتخاب این الیاف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با انتخاب نوع و قطر الیاف پیوسته شیشه نسبت به ساخت هسته های کامپوزیتی با استفاده از روش های موجود و تعیین روش بهینه با حدآکثر درصد وزنی الیاف (قریب ۷۵% وزنی) اقدام گردید. در اینجا پس از بررسی مکانیزم های موثر در شکست هسته های کامپوزیتی مقره، نسبت به طراحی مقره های کامپوزیتی رده های ۱۷/۵kvو ۲۴kvو ۷۲/۵kv از نوع آویزی و کششی و مقره های کامپوزیتی ۲۴kvو ۳۶kv سوزنی بر اساس استانداردهای مطرح در این مقوله پرداخته می شود. سپس با استفاده از طراحی های مزبور اجراء مقره ساخته شده و در فرآیند خاصی بهم منتاژ می گردد. به منظور اطمینان از کیفیت مقره های ساخته شده جهت استفاده در خطوط انتقال و توزیع نیرو لازم است این مقره ها از آزمونهای مختلف (عموما تحت مدارک IEC) با اطمینان گذر کرده باشند. در همین راستا مقره های ساخته شده تحت تستهای مورد نظر، در آزمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی قرار گرفت که با مقیاس این نتایج با اعداد موجود در استاندارد میتوان عملکرد مناسب و همچنین مقره های ساخته شده در پژوهشگاه نیرو پی برد.