سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رضاورد – کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه اصفهان
احمدرضا نقش نیلچی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه اصفهان
پیمان معلم – استادیار گروه مهندسی الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مدلهای کانتور فعال ۱ ابزاری قدرتمند برای شناسایی و ردیابی تصویری هستند که به صورت گسترده در کاربردهای بینایی ماشین و پردازش تصویر مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله روشی جدید ردیابی را با استفاده از مدلهای کانتور فعال معرفی میکند. در روش پیشنهادی با اضافه کردن یک انرژی فشاری جدید، به نام انرژی فشار بافت به تابع انرژی مدل کانتور فعال، امکان ردیابی اشیاء بافتی در پس زمینه بافتی فراهم میشود. در این طرح ویژگیهای بافتی نقاط کانتور با استفاده از روش مبتنی بر گشتاور ۲ محاسبه میشود، سپس با مقایسه این ویژگیها با ویژگیهای بافت شئ هدف، که به صورت اطلاعات قبلی وجود دارد و یا از طریق محاسبه در قاب اول بدست میآید، منحنی کانتور جهت انطباق بر مرزهای شئ، منبسط یا منقبض میشود. نتایج آزمایشها نشان میدهد روش پیشنهادی نسبت به روشهای رایج در شرایطی که شئ و پس زمینه هر دو بافتی باشند، از نظر دقت در ردیابی کاراتر است.